wie onderweg is, vernieuwt zich met elke stap.

— Drukpa Rinpoche

Erkend Leerbedrijf

PGB Begeleiding

Wat is PGB?

Een PGB (Persoons Gebonden Budget) biedt mensen met een lichamelijke- en/of geestelijke beperking de mogelijkheid zelf te bepalen door wie en wanneer zij geholpen en/of begeleid worden. Zij kunnen daarvoor mensen aannemen of van instanties/bedrijven of freelancers inschakelen. Wanneer mensen dit niet zelf kunnen/willen regelen, kunnen zij een wettelijk vertegenwoordiger aanstellen die dit regelt. Voor kinderen zijn de ouders of verzorgers meestal diegene die de hulp-inkoop regelt.

Er bestaan verschillende soorten PGB´s. Meer specifieke informatie hierover, de mogelijkheden van PGB’s en het aanvragen daarvan, vind je op: http://www.pgb.nl

HWC Counseling & Consultancy kan middels een PGB ondersteunen in:

  • Uw aanvraag PGB
  • Psycho-sociale ondersteuning
  • Huishoudelijke ondersteuning

Een PGB kan heel veel vrijheid geven in het dagelijks leven. Doordat de hulpvrager zelf bepaalt hoe en wanneer de hulp gegeven wordt. Natuurlijk in goed overleg met de hulpbieder. Het blijft mensenwerk!

Meer weten over PGB en op welke manier HWC Counseling & Consultancy u zou kunnen helpen? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

UWV- Twitter

Vacaturebank

Call Now
Directions