Echte vriendschap gaat samen met de vrijheid om te vragen, te zeggen, te doen en te zijn.

Erkend Leerbedrijf

Jobcoaching

Wat betekent Jobcoaching?

“Providing support to people with disabilities or other disadvantaged groups to secure and maintain paid employment in the open labour market”

HWC Counseling & Consultancy begeleidt mensen met een arbeidshandicap naar een betaalde baan op de vrije arbeidsmarkt, die zonder ondersteuning niet aan werk kunnen komen en/of behouden. De begeleiding die HWC biedt, is systeemgericht en gaat uit van werk dat past bij de talenten en de ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer. Tevens wordt de werkomgeving ook zorgvuldig uitgezocht.

HWC gaat voor loonvormend werk met een loonwaarde en een arbeidsovereenkomst!

Om dit doel te bereiken, kan sociale activering of een voorschakeltraject als middel dienen. De sociale context bepaalt de lengte van het ontwikkelingstraject.

HWC kiest voor kennis en vaardigheden, er wordt procesmatig begeleid uitgaande van de mogelijkheden van de cliënt. De cliënt wordt gestimuleerd tot ontwikkeling, wij signaleren wat aansluit bij de cliënt en vergroten zijn/haar zelfredzaamheid. Niet alleen de cliënt wordt begeleid, maar ook de werkgever (en het sociale en professionele netwerk van de cliënt).

UWV- Twitter

Vacaturebank

Call Now
Directions