verwondering vormt de basis van alle kennis.

— Abraham Joshua Hesche

Erkend Leerbedrijf

Weerbaarheid

Wat houdt een training weerbaarheid in?

In weerbaarheidstrainingen staat het vergroten van zelfvertrouwen centraal. De deelnemers leren gebruik te maken van fysieke, verbale en mentale technieken en methodieken om op te komen voor zichzelf, te oefenen met vechtlust in confronterende situaties en het stroomlijnen van emoties. De trainingen zijn meestal kortdurende, afgeronde cursussen.

Elementen van een weerbaarheidstraining zijn:

  • praten
  • confrontatietechnieken of deëscalatie
  • houding en uitstraling
  • vluchten of weggaan uit de situatie
  • hulp vragen (en bieden)
  • fysieke zelfverdediging

Training weerbaarheid

Het kenmerkende van weerbaarheidstrainingen is juist de combinatie van verbale, mentale én fysieke oefeningen. Juist deze combinatie blijkt effectief in de verdediging tegen grensoverschrijdend gedrag. De fysieke oefeningen in weerbaarheidtrainingen zijn bedoeld om de eigen kracht te ervaren en versterken, verlamming van machteloosheid te bestrijden, ja- en nee-gevoelens te kunnen laten zien en kwetsbare plekken van een tegenstander te kunnen herkennen. Er is aandacht voor ademhaling, weerbaar stemgebruik, weerbare houding en lichaamstaal.

De in weerbaarheidstrainingen gebruikte methodieken komen uit trainingen sociale vaardigheid, assertiviteitstrainingen, hulpverlening, agressiebeheersing en vechtsporten. De oefeneningen en methodieken vormen een geïntegreerd geheel, met weerbaarheid als uitgangspunt. U kunt werken aan bijvoorbeeld het verminderen van angst op straat, preventie van seksuele intimidatie, racisme, huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling, pesten en ander grensoverschrijdend gedrag.

Tot slot, in de trainingen wordt specifiek gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de cursisten. Naast sekse en leeftijd kunnen bijvoorbeeld ook etnisch-culturele, sociale en levensbeschouwelijke achtergronden van belang zijn. Deze zijn van invloed op de manier waarop een kind of volwassene denkt, voelt en handelt. Bijvoorbeeld als het gaat om zelfbeeld, intimiteit, seksualiteit, grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid.

Voor meer informatie neem contact op met ons, 06-28172120

UWV- Twitter

Vacaturebank

Call Now
Directions