Als je kwetsbaar bent, zien mensen ook je kracht. Als je louter kracht uitstraalt, bouw je een muur on je heen.

Erkend Leerbedrijf

Psychosociale Ondersteuning

Persoonlijke problemen kunnen ervoor zorgen dat het dagelijks functioneren niet lekker loopt. Het ontbreken van energie, extreme vermoeidheid, geen overzicht meer hebben en/of depressief worden zijn kenmerken waarbij het zinvol zou kunnen zijn hier eens met iemand over te praten.

HWC biedt hulp in de vorm van Psychosociale Ondersteuning. Wij brengen samen met u de problemen in kaart en welke ondersteuning er nodig zou zijn.

De persoonlijke problemen hebben vaak tot gevolg dat u zich niet meer kunt concentreren, enorm opziet om de dag te beginnen en haast geen fut meer heeft om te kunnen werken. Psychosociale Ondersteuning is erop gericht randvoorwaarden te scheppen, zodat het voor u mogelijk blijft te functioneren en dat er voldoende energie over is om aan het werk te gaan en/of uw werk te kunnen behouden. Uitgangspunt hierbij is dat werk en prive in balans gaan komen.
In een aantal gesprekken bekijken we samen hoe u de problemen ervaart en wat nodig is om u stap voor stap te helpen hiermee om te gaan. De ene keer is luisteren en advies geven voldoende. De andere keer zijn er verschillende en intensievere gesprekken nodig. Ook kunnen we er samen voor kiezen door te verwijzen naar een externe hulpverlener.

UWV- Twitter

Vacaturebank

Call Now
Directions