Het leven is als zeilen. Ook met tegenwind kun je vooruit gaan.

Erkend Leerbedrijf

Psychosociale Ondersteuning

Persoonlijke problemen kunnen ervoor zorgen dat het dagelijks functioneren niet lekker loopt. Het hebben van geen energie, extreme vermoeidheid, geen overzicht meer hebben, depressief worden zijn kenmerken waarbij het zinvol zou kunnen zijn hier eens met iemand over te praten.

HWC biedt hulp in de vorm van Psychosociale Ondersteuning. Wij brengen samen met u de problemen in kaart en welke ondersteuning er nodig zou zijn.

De persoonlijke problemen hebben vaak als gevolg dat je je niet meer kan concentreren, enorm opziet om de dag te beginnen en haast geen fut meer hebt om te kunnen werken.  Psychosociale Ondersteuning is erop gericht randvoorwaarden te scheppen, zodat het voor jou mogelijk blijft te blijven functioneren en dat er voldoende energie over is om aan het werk te gaan en/of je werk te kunnen behouden. Uitgangspunt hierbij is dat werk en prive in balans gaan komen.
In een aantal gesprekken bekijken we samen hoe je de problemen ervaart en wat nodig is om jou stap voor stap te helpen hiermee om te gaan. De ene keer is luisteren en advies geven voldoende. De andere keer zijn er verschillende en intensievere gesprekken nodig. Ook kunnen we er samen voor kiezen door te verwijzen naar een externe hulpverlener.

UWV- Twitter

Vacaturebank

Call Now
Directions